LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE TEHNIČKE ZAŠTITE

Rukovodilac: mr Boško Radulović,dipl.ing.

Tel: + 382 69 362 898

E-mail: tz@icm.co.me

U laboratoriji za ispitivaje tehničke zaštite vrše se: mehanička ispitivanja posuda pod pritiskom, ventila sigurnosti, industrijskih armatura i dizalica, periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu; periodični pregledi i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija; ispitivanja energetskih postrojenja napona iznad 1000V; visokonaponska ispitivanja transformatorskih ulja; ispitivanje parametara radne sredine (mikroklima, osvijetljenost, buka, vibracije, ultravioletna zračenja); obuka zaposlenih za bezbjedan rad; izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini.