Odlivci

VATROOTPORNI ČELIČNI LIV
X15CrNiSi20-12(1.4828), X15CrNiSi25-21(1.4841)

ČELIČNI LIV ZA RAD NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA
22CrMo4-4 (1.7350) i 23MnNiMoCr6-4 (1.6753)

ČELIČNI LIV ZA POVRŠINSKO OTVRDNJAVANJE
42CrMo04.; 43CrMo04 (1.7225; 1.3563)

ČELIČNI LIV ZA POBOLJŠANJE
25CrMo4(1.7218),34CrMo4(1.7220), NK-1 i NK-2

NERĐAJUĆI I HEMIJSKI POSTOJANI ČELICI
GX-22CrNi17(1.4059), GX-12CrNi18-11(1.3955), GX-8CrNiNb19-10(1.4827),
GX-10CrNiMo18.9(1.4410), GX-7CrNiMoNb18-10(1.4581)