Serfitikati

Institut za crnu metalurgiju je sertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 od strane sertifikacione kuće RW TUV NORD Njemačka. Sertifikat PDF.

Institut za crnu metalurgiju, odnosne njegove laboratorije su akreditovane kod Akreditacionog tijela Crne Gore  prema standardu MEST EN ISO IEC 17025:2011, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Obim akreditacije PDF

 

OVLAŠĆENJA

Rešenje br.170-103/15-3 od 18.01.2016.godine za obavljanje stručnih poslova iz zaštite i zdavlja na radu izdato od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Rješenje br.04-920/06-6 od 25.05.2006.godine za obavljanje poslova ispitivanja nivoa spoljašnjeg zračenja i nivoa kontaminacije za metalne i nemetalne materijale opšte upotrebe izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora.

Rješenje br.15-2156/3-2000 od 05.01.2001.godine o ispujenosti uslova za ispitivanje materijala i uvoznih roba iz oblasti elektro energetskog i termo energetskog sistema i crne metalurgije izdato od strane Ministarstva privrede.

Rješenje br.15-3861/3 od 25.12.2000.godine za obavljanje djelatnosti servisiranja posuda pod pritiskom i kontrolu ispravnosti i podešavanju ventila sigurnosti kao i izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije izdato od strane Ministarstva privrede.

Rešenje br.12-2680/2 od 29.10.1997.godine za ispitivanje metala metodama sa razaranjem i metodama bez razaranja izdato od strane Ministarstva industrije energetike i rudarstva.