LABORATORIJA ZA ISPITIVANJA METODAMA BEZ RAZARANJA

Rukovodilac: Mladen Mirković,dipl.ing.

Tel: + 382 69 540 451

E-mail: ibr@icm.co.me

U laboratoriji za ispitivanje metodama bez razaranja vrše se vizuelna, penetrantska, ultrazvučna i magnetofluksna ispitivanja metalnih materijala i zavarenih spojeva; radiografska ispitivanja zavarenih spojeva; mjerenja stepena prijanjanja i debljine organskih antikorozionih premaza; mjerenje nivoa radioaktivne kontaminacije metalnih i nemetalnih materijala, kategorizacija čeličnog otpada, atestiranje zavarivača.