Putni nalozi

Zakon o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG” broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine)

Putni nalozi od 12.02.2018. do 18.02.2018. PDF

Putni nalozi od 19.02.2018. do 24.02.2018. PDF

Putni nalozi od 26.02.2018. do 03.03.2018. PDF

Putni nalozi od 05.03.2018. do 10.03.2018. PDF

Putni nalozi od 16.03.2018. PDF

Putni nalozi od 19.03.2018. do 24.03.2018. PDF

Putni nalozi od 02.04.2018. do 07.04.2018. PDF

Putni nalozi od 29.04.do 05.05.2018. PDF

Putni nalozi od 13.05. do 19.05.2018. PDF