Rezulatati glasanja na XVIII redovnoj skupštini akcionara

Rezulatati glasanja – preuzmite