SEKTOR ZA PROIZVODNJU I RAZVOJ

Rukovodilac: Luka Šakotić,dipl.ing.

Te.: + 382 69 045 578

E-mail: luka.sakotic@icm.co.me

RADNA JEDINICA ČELIČANA

RADNA JEDINICA LIVNICA

RADNA JEDINICA TEHNIČKI SERVIS